5 gode råd – hvis du er blevet fyret

5 gode råd - hvis du er blevet fyret

Fyringens mange følelser

En fyrring rammer alle på selvværdet – i en eller anden grad  – uanset om man er højt eller lavt placeret i hierarkiet på arbejdspladsen, og uanset om det er en massefyring, eller man er den eneste, der bliver afskediget.

Efter en fyring er det helt almindeligt at blive chokeret og at blive ramt af en masse følelser, bekymringer, usikkerhed og uafklarede spørgsmål. Langt de fleste vil tænke, hvorfor var det lige mig, der blev fyret. For når vi som mennesker kommer ud for det uforudsete eller chokerende, er vores forsvar mod overvældelsen, at forsøge at skabe mening. Tendensen til at vende det indad er også svær at komme uden om, når det gælder en fyring. Det er helt normalt, og nærmest uundgåeligt, at blive ramt på selvværdet. Med i købet, sniger sig ofte også en skamfuldhed, og lysten til at gemme sig væk fra verden. Det kan være uudholdeligt at skulle møde andre, fordi man tænker, de møder én med det blik, der netop har vejet én og fundet én for let. Chokerethed, selvtvivl og skamfuldhed er således bedste venner og følger i kølvandet på en afskedigelse. Men heldigvis er det for langt de fleste kun midlertidigt.

At finde fodfæste kræver tid

Det tager dog tid at komme sig oven på en fyring, både følelsesmæssigt og selvtillidsmæssigt. For nogen vil det at søge job med det samme, være en måde at bevæge sig videre på. Det at være aktivt handlende kan være tilfredsstillende og give en fornemmelsen at gøre noget og tage sagen i egen hånd. For andre vil der være behov for mere tid til at skabe mening i afskedigelsen, forstå hvorfor det er sket og finde fodfæste. Nogle gange kan der være behov for at bede arbejdspladsen om en forklaring, førend man kan bevæge sig videre. At finde fodfæste efter en fyring og få lidt hold på sig selv, sine tanker og følelser, er for en del tidskrævende. Det er helt almindeligt at have brug for tid til at komme sig.

Fast grund under fødderne igen

Under en fyring kan det opleves som om, at gulvtæppet bliver revet væk og man står chokeret og ubeskyttet, og beskeden om, at man er afskediget, kan være lammende. Billedlig talt kan det være som at stå i en brusende flod, der skyller over én med en kæmpe kraft. Her er det vigtigt, at komme ind til flodbredden og få fast grund under fødderne.  Konkret handler det om, at komme tilbage til sig selv og få fat i det man kan, og det man står for i øvrigt. Når man bliver ramt på selvværdet, kan det være svært selv at se, og det kan derfor være godt i tiden efter fyringen, at tale med andre om, hvad de ser man kan, og hvad man bidrager med. Det er ofte gennem samtale med gamle kolleger, venner, ægtefælle og børn, at man igen kan udvide perspektivet på sig selv og få fast grund under fødderne. Det er ofte her man bliver mindet om og får fat i de gode erfaringer og historier, man har fra sit liv. 

Undgå tabuisering og isolation – find din egen fortælling

Skamfuldhed vil ofte få os til at trække os socialt. Man krymper sig under den andens blik og undviger kontakt. Jo mere tavs man er om fyringen, og jo mere man undviger kontakt,  jo mere tabu kan fyringen blive. Det er derfor vigtigt, at man til en start får fortalt sine nærmeste om fyringen, og oftest også at man får sagt farvel på arbejdspladsen. I tiden efter er det vigtigt at man ikke isolerer sig helt, men holder fast i en grad af udadvendthed. Måske det kan hjælpe, at minde sig selv om, at hver anden dansker i løbet af sin karriere oplever at blive fyret. Det er også afgørende, at man med tiden finder en god fortælling omkring selve opsigelsen, der er både konstruktiv og rigtig, så man ikke hver gang skal finde på, hvad man vil sige.  

karriere coaching lyngby

Struktur på jobsøgningen

Jobsøgning efter en afskedigelse er både tidskrævende og kan være mentalt udfordrende. Det er ikke noget man bare gør. Det kan være en fordel at tænke om jobsøgning som et arbejde, der struktureres i et fast tidsrum, for så at kunne holde fri bagefter. Men når man er fyret og hvis man har fået ridser i selvværdet, vil selvtvivlen helt naturligt melde sig, når man skal skrive ansøgninger og cv. Den vil ofte prøve at spænde ben for arbejdet, og hvis man overhovedet kan, kan det være en god ide at se, om man kan sende den på orlov, eller aftale et tidspunkt med den, hvor den har lov at komme på besøg, og spille djævlens advokat. Men den skal gå igen når besøgstiden, man har aftalt, er ovre :).

Søg andres hjælp når du skal sælge dig selv

Man kan også bede om hjælp fra andre. Hvis man er ramt på selvværdet, kan det være svært at få fremstillet sig selv på måder, der beskriver, hvad man faktisk kan og har erfaring med. Derfor er det godt at få andres hjælp til at sælge sig selv, altså få formuleret og beskrevet, hvad man kan, og hvad man står for. Her kan både professionel hjælp eller hjælp fra eget netværk være et godt bud.

5 gode råd

Mind dig selv om at en fyring påvirker selvværdet i en eller anden grad.
Det er helt almindeligt at det kan ryste dit selvbillede og gøre dig skamfuld og bringe dig i tvivl. Men det er også midlertidigt.

Giv den nødvendige tid.
Nogen har det bedst ved at kaste sig ud i jobsøgning med det samme, og arbejde sig ud af situationen. Andre har brug for først at få skabt mening og få fodfæste i fyringen. Det kan tage tid at komme sig følelsesmæssigt  og selvtillidsmæssigt.

Få fat i dine ressourcer igen.
Saml de gode erfaringer og historier fra dit liv, herunder fra dit arbejdsliv. Tal med andre om, hvad de ser du kan og hvad du står for.

Undgå tabu og at isolere dig.
Modværn mod skam og tabu er kontakt. Det er derfor vigtigt at få sagt farvel på arbejdspladsen og fortælle dit netværk om fyringen og med tiden finde en fortælling om fyringen, der er både konstruktiv og rigtig, som du kan fortælle, når du møder mennesker.

Afsæt tid til jobsøgning og få hjælp.
Job søgning er tidskrævende, og endnu mere når tvivlen blander sig. Lav en struktur for jobsøgningen og se om du kan sende tvivlen på orlov, mens du skriver ansøgninger. Søg hjælp hos venner eller professionelle for at fremstille dig på den bedste måde.