temaer der optager os i supervisionen med psykologer

temaer der optager os i supervisionen med psykologer

læs med

Vi har forsøgt at gengive nogle af de samtaler, vi har om temaer, vi er optagede af. Det skrevne er altid en forsimpling, men giver en forsmag på noget af det, vi interesserer os for. 

et trygt rum

Vi tilbyder et trygt rum til refleksion og nysgerrighed, hvor det at se tingene fra mange sider er i højsædet. Det er på ingen måde nødvendigt at være velbevandret i det narrative eller fænomenologiske.

At have 2 supervisorer i rummet giver mulighed for hele tiden at have et dobbelt læringsperspektiv. Dels i forbindelse med de konkrete sager og specifikke sagsrelaterede problemstillinger, og dels i forhold til de metodiske frem, der er hjælpsomme i supervisosionen.

I forløbet vil det at være i tvivl og undersøgende være kompetencer, vi vil understøtte, ligesom vi vil arbejde på at skabe et rum, der understøtter at den enkelte bliver mere bevidst om egne værdier og færdligheder og styrket i egen professionel identitet. Undervejs i forløbet vil der indgå øvelser og vi vil i supervisionen nørde med og fokusere på grundlæggende samtaleterapeutiske greb og færdigheder.

 

tilmelding og yderligere information

Send en mail eller ring:

Tacha Reinhold Hviid –  telefon: 61309752, mail: info@sundhedspsykolog.dk  

Arendse Hovmand Buch – telefon: 40614969, mail: ahb@buchpeople.dk

VI GLÆDER OS TIL AT MØDE DIG

Tacha Reinholdt Hviid 
Specialist i sundheds og klinisk psykologi

Arendse Hovmand Buch 
Specialist i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi.

SUPERVISIONSGRUPPE MED HENBLIK PÅ AUTORISATION

Gruppesupervision ud fra et eksistentielt/fænomenologisk og et narrativt/poststrukturalistisk grundlag.

Opstart: torsdag den 14. september 2023

Tilmelding senest: primo september

I alt: 12 gange, samlet antal timer 60 eller 80, afhængig af gruppe størrelse (omregnet til 40 timers ekstern supervision i gruppe)

Sted: Lyngby Hovedgade 96, st, 2800 Kgs Lyngby

Pris: 25.000 kr., 4-8 deltagere

Se vores video og bliv klogere på hvad vi tilbyder                                           – SE VIDEO HER

Supervisionens temaer:

Den konkrete supervision tager afsæt i, hvad gruppens deltagere er optaget og måske udfordret af. Det kan være: 

  • Konkrete opgaver og sager: hvordan håndterer jeg netop denne opgave, sag, relation, klient?
  • Samarbejde i forhold til kolleger, samarbejdspartnere og ledelse og positionering i organisatoriske kontekst.
  • Udvikling af faglig identitet: hvilken psykolog vil jeg gerne være og hvordan?
  • Egenomsorg: Hvordan passer jeg på mig selv som menneske og fagperson?

et trygt rum

Vi tilbyder et trygt rum til refleksion og nysgerrighed, hvor det at se tingene fra mange sider er i højsædet. Det er på ingen måde nødvendigt at være velbevandret i det narrative eller fænomenologiske. I forløbet vil det at være i tvivl og undersøgende være kompetencer, vi vil understøtte, ligesom vi vil arbejde på at skabe et rum, der understøtter at den enkelte bliver mere bevidst om egne værdier og færdligheder og styrket i egen professionel identitet. Undervejs i forløbet vil der indgå øvelser og vi vil i supervisionen nørde med og fokusere på grundlæggende samtaleterapeutiske greb og færdigheder.

 

SUPERVISIONSGRUPPE MED HENBLIK PÅ AUTORISATION

Gruppesupervision ud fra et eksistentielt/fænomenologisk og et narrativt/poststrukturalistisk grundlag.

Opstart: torsdag den 14. september 2023

Tilmelding senest: primo september

I alt: 12 gange, samlet antal timer 60 eller 80, afhængig af gruppe størrelse (omregnet til 40 timers ekstern supervision i gruppe)

Sted: Lyngby Hovedgade 96, st, 2800 Kgs Lyngby

Pris: 25.000 kr., 4-8 deltagere

Se video HER

Som supervisorer dækker vi tilsammen et bredt arbejdsområde og har erfaring med undervisning, konsulentarbejde og samtalepraksis inden for det kliniske og  sundhedspsykologiske felt samt erhvervspsykologien og beskæftigelsesområdet. Vi trækker på erfaring fra egen praksis og deler ud af vores konkrete erfaringer og kommer også med teoretiske input baseret på vores fundament i det eksistentielle/fænomenologiske og narrative/poststrukturalistiske. Samtidig vil vi også gerne drøfte, hvordan man med udgangspunkt i sin grundlagsteori alligevel kan lade sig inspirere af og integrere metoder fra andre tilgange. Konkret eksemplificer vi det ved at integrere inspiration fra CFT.

tilmelding og yderligere information

Send en mail eller ring:

Tacha Reinhold Hviid –  telefon: 61309752, mail: info@sundhedspsykolog.dk  

Arendse Hovmand Buch – telefon: 40614969, mail: ahb@buchpeople.dk

VI GLÆDER OS TIL AT MØDE DIG

Tacha Reinholdt Hviid 
Specialist i sundheds og klinisk psykologi

Arendse Hovmand Buch 
Specialist i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi.