Arbejdstrivsel Coaching

I trivselscoaching kan du få:

 • Afdækning af hvad der har ramt din arbejdsglæde
 • Nye erkendelser om dig selv og dine mønstre
 • Komme tættere på dine værdier
 • Identificeret hvad der skaber motivation hos dig
 • Støtte og konkrete ideer til hvad du selv kan gøre
 • Input og råd ift kommunikation og samarbejde med andre
 • Øget evne til at værne om dig selv og det der er vigtigt
 • Fokus på muligheder i den organisatoriske kontekst
 • Vurdering af balancen mellem rolle, ansvar og funktion
 • Bedre trivsel eller afklaring af handletiltag

Arbejdsglæde og motivation er af stor betydning for vores trivsel. Hvis der er noget, der skurer, er det vigtigt at tage hånd om det, inden det vokser sig stort og ender i mistrivsel. Lige som vores bil skal have regelmæssige eftersyn, er det en god ide at give arbejdstrivslen et eftersyn. Det kan du gøre gennem coaching med fokus på din trivsel.

Med moderniseringen har vores forhold til arbejdet ændret sig grundlæggende. Det er det ikke længere kun vores faglige kompetencer, der er brug for på jobbet. Vi må også anvende mere personlige og sociale kompetencer og engagere og involvere os helhjertet i det, som jobbet kræver. Det er så at sige, ”hele os selv” vi har med på arbejde. Når det går godt bliver vi glade, tilfredse og endog stolte. Men når det går mindre godt, er vi også mere udsat og kan lettere blive ramt på vores trivsel og selvforståelse. Vi er blevet sårbare på en anden måde.

Typiske temaer i trivselscoaching

 • Tvivl og usikkerhed
 • Manglende motivation
 • Relation til leder
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Fyringstrusler
 • Mobning/chikane
 • Kommunikationsvanskeligheder
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Forebyggelse af stress​

Lad os tale sammen

Send en besked

Du er altid mere end velkommen til at kontakte mig på ahb@buchpeople.dk for at høre, hvornår det er muligt at lave en aftale.

ELLER RING TIL MIG PÅ: