Supervision

I supervision er det muligt at:

 • Modvirke fastlåshed
 • Understøtte udvikling af professionel identitet
 • Udvide handlemuligheder gennem refleksion og træning
 • Øge faglig bevidsthed, redskaber og færdigheder
 • Blive inspireret gennem teoretiske og metodiske input
 • Forebygge utilstrækkelighed og stress 
 • Få ny energi og gejst
 • Øge trivsel og velfærd hos dem man arbejder med (medarbejdere, kunder, patienter eller borgere eller institutionsbørn)

Supervision henvender sig til professionelle, der arbejder med mennesker, – typisk ledere og fagprofessionelle. 

Arbejdet med mennesker kan være både givende og meningsfuldt. Men det er også krævende og komplekst. Der er sjældent to situationer der er ens, og man må hele tiden forholde sig og kunne navigere i den konkrete organisatoriske kontekst, i overensstemmelse med det der er ens faglige opgave og under hensyntagen til de relationer arbejdet handler om. Nogle gange er der behov for at trække sig lidt ud og se på sit arbejde ude fra, for at bevare gejsten, få ny inspiration og for at kunne holde til jobbet på den lange bane.

Supervision er en særlig praksis, der gør det muligt at tale om sit arbejde, på måder der gør en klogere, både på sit arbejde og den måde man griber det an på. Her kan man få nye ideer, perspektiver og handlemuligheder, som kan bruges i forhold til konkrete problemstillinger og udfordringer i arbejdet.
Supervision kan foregå individuelt eller i en gruppe. Når supervisionen finder sted i gruppe giver det yderligere mulighed for at dele og lære af andres erfaringer og ikke at stå alene med udfordringerne.

Typiske temaer i supervision

 • Sagssupervision
 • Personlig håndtering af dilemmaer
 • Erfaringsopsamling og læring
 • Håndtering af egne og andres følelser
 • Specifikke faglige emner
 • Relationsarbejde og samarbejde 
 • Faglig og personlig udvikling i jobbet

Målgruppen for supervision

Målgruppen for supervision kan f.eks., være ledere, socialrådgivere eller ansatte med anden baggrund i kommuner eller hos anden aktør, pædagoger og andet personale i pædagogiske institutioner, psykologer (både erhvervs og kliniske), sygeplejersker eller andet sundhedspersonale inden for sundhedssektoren samt øvrige fagprofessionelle.

I efteråret 2023 udbyder jeg i samarbejde med Tacha Reinhold Hviid en supervisionsgruppe for psykologer, der ønsker at opnå de 40 timers ekstern supervision i et samlet forløb. Se mere HER.

Lad os tale sammen

Send en besked

Du er altid mere end velkommen til at kontakte mig på ahb@buchpeople.dk for at høre, hvornår det er muligt at lave en aftale.

ELLER RING TIL MIG PÅ: