Om

Arendse Hovmand Buch

Arendse

Min form er imødekommende, afslappet og direkte. Jeg gør meget ud af at møde den enkelte i øjenhøjde og tager altid udgangspunkt i hvordan, den jeg taler med, ser sit liv og beskriver sine værdier og det vedkommende står i. Med dette som udgangspunkt har jeg fokus på at understøtte mennesker i det de kan, synliggøre og bringe deres ressourcer i spil og i det hele taget at ”spille dem gode”.

Min tankegang er grundlæggende narrativ, hvilket betyder at jeg tager udgangspunkt i den enkeltes fortælling. Metodisk trækker jeg på en række forskellige retninger, jeg gennem årene har uddannet mig i. Mennesket går dog altid foran metoden. Samtalerne skal handle om det, der er hjælpsomt for den eller dem jeg taler med og derfor skal metoden ikke være det styrende, men understøtte den enkeltes projekt. Sammen finder vi ud af hvordan jeg kan hjælpe med at skabe de forandringer, den enkelt ønsker.

Metoder jeg trækker på

  • Narrativ praksis– fortællinger, handlinger og værdier
  • Systemisk metode – relationer, systemer og netværk
  • Kognitiv metode – tanker og tankemønster
  • Metakognitiv metode – strategier for tænkningen
  • Hypnoterapi – afslapning og afspænding og visualisering

Baggrund

Jeg er er autoriseret psykolog og desuden specialist i Arbejds- og organisationspsykolog og specialist i Psykoterapi med voksne. Endvidere har jeg en Mastergrad i offentlig ledelse (MPA). Min uddannelsesbaggrund afspejler min erfaringsbaggurnd og mine interesser.

Jeg har siden 2009 drevet min egen konsulentvirksomhed Buch People. Inden da har jeg fungeret som leder i mange år, både i privat og offentligt regi. Jeg er optaget af kulturen og de organisatoriske rammers betydning for arbejdslivet og den enkeltes arbejdsglæde. Som coach, supervisor og terapeut ser jeg det som mit fornemmeste opgave at støtte folk i at udfolde deres potentiale, men også forholde sig til og tage livtag med de systemer, ideer og mønstre, som virker fastlåsende og herigennem at komme tættere på det (arbejds) liv, den enkelte ønsker.

 

Erfaring

Jan 2009 og frem

Selvstændig psykologisk konsulentvirksomhed

Buch People I/S

Marts 2007 - Dec 2008

Country manager

Cubiks Denmark

Aug 2005 - Feb 2007

Afdelingschef

Afdeling Valby, Revacentret i København (nu Incita)

Juni 2001 - Juli 2005

Afdelingschef

Afdeling Nordvest, Revacentret i København (nu Incita)

Aug 1998 - Maj 2001

Psykolog og koordinator

Afd. Nørrebro, Revacentret i København (nu Incita)

Okt 1997 - Juli 1998

Erhvervspsykologisk konsulent

Freelance

Dec 1996 – Sept 1997

Erhvervspsykolog

PROGRÈS Human Ressources Development
Okt 1995 - Nov 1996

Erhvervspsykologisk konsulent

Freelance
Marts 1996 - Okt 1996

Psykolog

Frederiksberg Familierådgivning

April 1995 - Sept 1995

Erhvervspsykolog

Dansk Mangement Center (nu Center for Ledelse)

Jan 1995 – Marts 1995

Rådgiver

Kræftens Bekæmpelse

Uddannelse

2018

Specialist i psykoterapi m. voksne

Dansk Psykolog Forening

2013

2 årig specialistuddannelse i narrativ psykoterapi

Dispuk

2006

MPA, Master of Public Administration

Copenhagen Business School

2003

Specialist i Arbejds- og organisationspsykologi

Dansk Psykolog Forening

2000

Psykologen som konsulent

Dispuk

1998

Autorisation som Psykolog

Psykolognævnet

1995

Cand.psych, Psykologi

Københavns Universitet